Chi nhánh VietNam Construction Bank Bình Thuận

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Thiết 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietNam Construction Bank Bình Thuận


  • Thành Phố Phan Thiết
  • Chi Nhánh Bình Thuận

    377-379 Trần Hưng Đạo,Phường Bình Hưng,Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Bình Thuận