Ngân hàng VietNam Construction Bank PGD Lê Độ

  • Địa chỉ: 229 Điện Biên Phủ,Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3773 777
  • Số Fax: 0236 3773 778
Hiển thị bản đồ đến PGD Lê Độ

Bản đồ đường đi đến PGD Lê Độ


Các chi nhánh khác