Ngân hàng VietNam Construction Bank QTK Nguyễn Cư Trinh

  • Địa chỉ: 79 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3836 5041
  • Số Fax: 028 3836 5081
Hiển thị bản đồ đến QTK Nguyễn Cư Trinh

Bản đồ đường đi đến QTK Nguyễn Cư Trinh


Các chi nhánh khác