Chi nhánh VietNam Construction Bank Khánh Hòa

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietNam Construction Bank Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • Chi Nhánh Nha Trang

    12B-12C Đường 23/10,Phường Phương Sơn,Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Khánh Hòa