Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

  • PGD Ô Môn

    Đường 26/3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Tp Cân Thơ