Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

  • PGD Hải Châu

    305 Núi Thành,Phường Hòa Cường Bắc,Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng

  • PGD Hoàng Diệu

    403 Hoàng Diệu,Phường Hòa Thuận,Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng