Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Long Thành Đồng Nai

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Thành.

  • PGD Long Thành

    Tổ 2, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành,Huyện Long Thành, Đồng Nai.