Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Cầu Giấy Hà Nội

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cầu Giấy.

  • PGD Trung Hòa

    30 Nguyễn Thị Định,Phường Trung Hòa,Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội