Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Hoài Đức Hà Nội

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoài Đức.

  • PGD Sơn Đồng

    Ngã tư Sơn Đồng, tỉnh lộ 62 Sơn Đồng,Huyện Hoài Đức,Thành phố Hà Nội.

  • PGD Hoài Đức

    Km 6 tỉnh lộ 419, thôn Chùa Tổng, La Phù,Huyện Hoài Đức,Thành phố Hà Nội