Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.

  • Chi Nhánh Hà Nội

    96 Bà Triệu,Phường Hàng Bài,Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội