Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Thạch Thất Hà Nội

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thạch Thất.

  • PGD Thạch Thất

    Lô 8 KCN Kim Khí, Xã Phùng Xá,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội