Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Chánh.

  • PGD Bình Chánh

    A16/6 Quốc lộ 1, Xã Bình Chánh,Huyện Bình ChánhThành phố Hồ Chí Minh