Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.