Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận 12 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 12.

  • PGD Quận 12

    B74, Tô Ký,Phường Đông Hưng Thuận,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh