Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận 4 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 4.

  • PGD Quận 4

    155 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh