Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.

  • PGD An Đông

    71-73 An Dương Vương,Phường 8,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh.

  • PGD Trần Hưng Đạo

    57B – 59A Trần Hưng Đạo,Phường 6,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh