Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

  • PGD Minh Phụng

    159A Minh Phụng,Phường 9,Quận 6,Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Quận 6

    34 Kinh Dương Vương,Phường 13,Quận 6,Thành phố Hồ Chí Minh