Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.

  • PGD Chợ Lớn

    1-3-5 Cao Xuân Dục,Quận 8,Thành phố Hồ Chí Minh