Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Bình.

  • PGD Tân Bình

    65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Cộng Hòa

    450 Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh