Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.

  • PGD Thủ Đức

    23-25 Nguyễn Văn Bá,Phường Bình Thọ,Quận Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh