Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Châu Thành Long An

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành.

  • PGD Châu Thành

    275 Khóm 2, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An