Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Thủ Thừa Long An

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thủ Thừa.

  • PGD Thủ Thừa

    Số 1/55 Ấp Cầu Xây, Thị trấn Thủ Thừa,Huyện Thủ Thừa, Long An

  • PGD Cầu Voi

    Số 51/104 Tổ 2, Ấp 6, QL1A, Xã Nhị Thành,Huyện Thủ Thừa, Long An