Điểm đặt ATM VietNam Construction Bank - Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam

Trụ sở chính: 145-147-149 Hùng Vương - Phường 2 Thành phố Tân An tỉnh Long An

Số điện thoại: 072 3524 639