Chi nhánh VietNam Construction Bank An Giang

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh An Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietNam Construction Bank An Giang


  • Thành Phố Long Xuyên
  • QTK Mỹ Long

    54/4 Thoại Ngọc Hầu,Phường Mỹ Long,Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • PGD Mỹ Quý

    22/6C Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới,Phường Mỹ Quý,Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • Chi Nhánh An Giang

    689-691-692 Hà Hoàng Hổ,Phường Mỹ Xuyên,Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại An Giang