Ngân hàng VietNam Construction Bank Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • QTK Mỹ Long

    54/4 Thoại Ngọc Hầu,Phường Mỹ Long,Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • PGD Mỹ Quý

    22/6C Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới,Phường Mỹ Quý,Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • Chi Nhánh An Giang

    689-691-692 Hà Hoàng Hổ,Phường Mỹ Xuyên,Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang