Chi nhánh VietNam Construction Bank Hậu Giang

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hậu Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Vị Thanh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietNam Construction Bank Hậu Giang


  • Thị Xã Vị Thanh
  • Chi Nhánh Hậu Giang

    36 Đường 30/4, Khu vực 2,Phường 1,Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Hậu Giang