Ngân hàng VietNam Construction Bank Thị Xã Vị Thanh Hậu Giang

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Vị Thanh.

  • Chi Nhánh Hậu Giang

    36 Đường 30/4, Khu vực 2,Phường 1,Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.