Ngân hàng VietNam Construction Bank QTK Bình Thạnh

  • Địa chỉ: 225 Nguyễn Xí, Phường13, Quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3553 4797
  • Số Fax: 028 3553 4798
Hiển thị bản đồ đến QTK Bình Thạnh

Bản đồ đường đi đến QTK Bình Thạnh


Các chi nhánh khác