Chi nhánh VietNam Construction Bank Trà Vinh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cầu Ngang 1 địa điểm, Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietNam Construction Bank Trà Vinh


  • Huyện Cầu Ngang
  • QTK Cầu Ngang

    102 Đường 3/2 Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

  • Thị Xã Trà Vinh
  • CN Trà Vinh

    403 Nguyễn Đáng, khóm 10,Phường 9,Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Trà Vinh