Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Cầu Ngang Trà Vinh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cầu Ngang.

  • QTK Cầu Ngang

    102 Đường 3/2 Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.