Chi nhánh VietNam Construction Bank Vĩnh Long

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm, Huyện Tam Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VietNam Construction Bank Vĩnh Long


  • Huyện Tam Bình
  • QTK Tam Bình

    62 Võ Tấn Đức, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

  • Thành Phố Vĩnh Long
  • Chi Nhánh Vĩnh Long

    66 Phạm Thái Bường,Phường 4,Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại Vĩnh Long