Ngân hàng VietNam Construction Bank Huyện Tam Bình Vĩnh Long

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tam Bình.

  • QTK Tam Bình

    62 Võ Tấn Đức, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long