Ngân hàng VietNam Construction Bank Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.

  • QTK Bình Thạnh

    225 Nguyễn Xí, Phường13, Quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh