Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam

  • Trụ sở chính: 145-147-149 Hùng Vương - Phường 2 Thành phố Tân An tỉnh Long An
  • Số điện thoại: 072 3524 639
  • Số Fax: 072 3524 900
  • Website: www.vncb.vn
  • Email: info@vncb.vn
  • Telex:
  • Swift Code: GTBAVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam tại các tỉnh thành