Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam VietNam Construction Bank

 • Swift Code: GTBAVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 145-147-149 Hùng Vương - Phường 2 Thành phố Tân An tỉnh Long An
 • Số điện thoại: 072 3524 639
 • Số Fax: 072 3524 900
 • Website: www.vncb.vn
 • Email: info@vncb.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng VietNam Construction Bank tại các tỉnh thành